Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.123.2019 Organizacja trzech dwudniowych spotkań

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-09-30 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.123.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro