Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.108A.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego w tym założeń do ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursów w szczególności w obszarze wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-10-11 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.108A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro