Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.99.2019 Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry edukacyjnej o tematyce historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line pn. „Na drodze do niepodległości 1918-2018”, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-08-20 09:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.99.2019
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro