Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.102A.2019 Dostosowanie programów nauczania zawodu do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (nabór uzupełniający)

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-07-03 14:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.102A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro