Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2019 10:10, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 06.06.2019 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty

WA-ZUZP.2610.43.2019 „Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-05-22 12:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.43.2019
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro