Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

11/ORE/US/2018 Organizacja 1 dwudniowego spotkania

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-02-13 16:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 11/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: pon 750 000 euro