Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.65/2018 - Autorzy i redaktorzy merytoryczni planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-08-02 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.65/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro

18.11.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19.09.2018 - Informacja o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 26

06.09.2018 - Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej informacji w zakresie Części nr 19

04.09.2018 - Informacja  o wyborze najkorzystniejszych ofert  w zakresie Części nr: 19,83 oraz unieważnienia w zakresie Części nr 53

04.09.2018 - Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 69 i 90

03.09.2018 - Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 74 i 89

03.09.2018 - Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 49

03.09.2018 - Sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 48

31.08.2018 - Informacja  o wyborze najkorzystniejszych ofert  w zakresie Części nr: 26, 49, 63, 85, 90, 91, 92, 100, 111, oraz unieważnienia w zakresie Części nr:  3, 109, 116

28.08.2018 - Informacja  o wyborze najkorzystniejszych ofert  w zakresie Części nr: 1, 14, 82

27.08.2018 - Informacja  o wyborze najkorzystniejszych ofert  w zakresie Części nr: 47, 51, 52, 55, 56, 62, 65, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 86, 89, 93, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 105, 108, 115, 117, 118, 119, 120, 121   oraz unieważnieniu w zakresie Części nr: 78, 79, 99, 106, 107, 112

22.08.2018 - Informacja  o wyborze najkorzystniejszych ofert  w zakresie Części nr: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30-39, 41, 42, 45, 46, 50  oraz unieważnieniu w zakresie Części nr: 27, 48

13.08.2018 - Sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 114

10.08.2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr: 6,9,12,13,15,16,21,23,25,29,40,43,44, 54,57,58,59,60,61,64,66,67,68,70,71,73,80,87,88,94,97,104,110,113,114

07.08.2018 - Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 06.08.2018r. w zakresie Części nr 89

06.08.2018 - Informacja z otwarcia ofert

25.07.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS141-323527

25.07.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu

25.07.2018 - Zał. nr 2a do Ogłoszenia - Wzór umowy autor

25.07.2018 - Zał. nr 2b do Ogłoszenia - Wzór umowy redaktor

25.07.2018 - Edytowalna wersja załączników

Opublikował: Sebastian Lech
Publikacja dnia: 25.07.2018 11:26
Publikacja ostatniej zmiany: 16.11.2018 09:56
Dokument oglądany razy: 20726