Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.80.2018 Macierz produkcyjna niezbędna do prawidłowego działania systemów informatycznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-11-07 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.80.2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro