Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.72/2018 Druk 3200 pakietów materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-08-30 09:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.72/2018
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro