Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/66/2018 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-08-09 09:00:00
Tryb zamówienia: USŁUGA SPOŁECZNA
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/66/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro