Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.61/2018 Zakup usługi druku specjalistycznego, oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych w systemie Braille'a i/lub druku powiększonym oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez zamawiającego - z podziałem na 2 części.

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-07-05 09:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.61/2018
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro