Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261/31/2018 Autorzy oraz redaktorzy merytorycznych planów i programów nauczania

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-05-22 11:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261/31/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro