Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/45/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym konferencji w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-05-15 09:30:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/45/2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro