Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-02-27 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 26/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 oraz załącznik nr 2a lub dostarczyć pod adres: Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77, pok. 9 w zamkniętej i ostemplowanej kopercie w terminie do 27.02.02.2020 r. do godz. 12.00 na adres: : alina.glodek@ore.edu.pl

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 24.02.2020 14:29
Publikacja ostatniej zmiany: 24.02.2020 14:29
Dokument oglądany razy: 132