Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ocena ekspercka i odbiór książek pomocniczych do zajęć edukacyjnych z języka migowego dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych niesłyszących i słabosłyszących uczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-12-12 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 504/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na „Ocenę ekspercką i odbiór książek pomocniczych do zajęć edukacyjnych z języka migowego dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych niesłyszących i słabosłyszących uczęszczających do klas IV–VIII szkół podstawowych”.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.2019 r. do godziny  09:00

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 10.12.2019 08:49
Publikacja ostatniej zmiany: 10.12.2019 08:49
Dokument oglądany razy: 260