Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie programów nauczania dla wybranych języków obcych w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym/ w szkole dwujęzycznej

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-11-12 12:00:00
Tryb zamówienia: Opracowanie programów nauczania dla wybranych języków obcych w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym/ w szkole dwujęzycznej
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 90/ZO/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, z siedzibą przy Alejach Ujazdowskich 28, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie programów nauczania dla wybranych języków obcych w klasie wstępnej w oddziale dwujęzycznym/ w szkole dwujęzycznej. Szczegółowe warunki zamówienia w załączeniu.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe nr 90ZO2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_Wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy_wzór harmonogramu

Załącznik nr 4 do umowy_wzór protokołu odbioru

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 06.11.2019 19:43
Publikacja ostatniej zmiany: 15.11.2019 11:33
Dokument oglądany razy: 285