To jest post archiwalny z dnia: 24 maja 2021, 20:36,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.15.2021 – Odbiór 38 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.15.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-06-09 08:00:00

Odbiór 38 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1.Pracownik pomocniczy gastronomii, 2.Pracownik pomocniczy krawca, 3.Technik elektronik, 4.Technik garbarz, 5.Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 6.Technik inżynierii sanitarnej, 7.Technik obuwnik, 8.Technik organizacji turystyki, 9.Technik procesów drukowania, 10.Technik przemysłu mody, 11.Technik renowacji elementów architektury, 12.Technik robót wykończeniowych w budownictwie, 13.Technik technologii wyrobów skórzanych, 14.Technik telekomunikacji, 15.Technik urządzeń dźwigowych, 16.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 17.Technik usług kelnerskich, 18.Technik usług kosmetycznych, 19.Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, 20.Technik włókiennik, 21.Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore