Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia blended-learning pt. ”Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-09-09 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 224/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania polegającego na przygotowaniu i
przeprowadzeniu szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się”.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego proszę przesłać na adresy e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl terminie do 9 września 2019 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik - Formularz ofertowy
3. Załącznik – Wzór umowy– specjalista ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych
4. Załącznik – Wzór umowy– specjalista ds. nauczania przedmiotów humanistycznych
5. Załącznik – Opis Przedmiotu Zamówienia
6. Załącznik– Kosztorys prac
7. Załącznik – Wzór protokołu odbioru prac
8. Załącznik– Harmonogram czasu pracy
9. Załącznik – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

 

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 03.09.2019 12:59
Publikacja ostatniej zmiany: 03.09.2019 12:59
Dokument oglądany razy: 269