Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia blended-learning pt. ”Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-08-22 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 223/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Ofertę należy złożyć w formie skanu/pisemnej na adres e-mail:  agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 22 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy nr 1 – specjalista ds. nauczania w klasach I-VI szkoły podstawowej
  4. Załącznik 3 – Wzór umowy nr 2 – specjalista ds. nauczania w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych
  5. Załącznik 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  6. Załącznik 5 – Kosztorys prac
  7. Załącznik 6 – Wzór protokołu odbioru prac
  8. Załącznik 7 – Wzór raportu zaangażowania godzinowego
  9. Załącznik 8 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 19.08.2019 13:25
Publikacja ostatniej zmiany: 19.08.2019 13:25
Dokument oglądany razy: 270