Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Szesnastu ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-11-05 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 538/WZ/201
Szacunkowa wartość: 80 000,00 zł

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: 16 (szesnastu) ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Oferty należy składać w formie skanu na adres: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 29 października 2018 (do godziny 23:59).

Więcej infromacji w załącznikach:

 

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający:

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

wprowadza następujące zmiany treści w pkt. V zapytania ofertowego z dnia 22.10.2018 r. na:
16 (szesnastu) ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich”.

 Było:

„Ofertę należy złożyć w formie skanu/ pisemnej w miejscu i czasie na adres

magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 29 października 2018 (do godziny 23:59).”

Jest:

„Ofertę należy złożyć w formie skanu/ pisemnej w miejscu i czasie na adres

magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 5 listopada 2018 (do godziny 23:59).”

 Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

 

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 22.10.2018 13:57
Publikacja ostatniej zmiany: 28.11.2018 14:22
Dokument oglądany razy: 93873