Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-01-16 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 10/WZ/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących po 10 lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia przy czym w części I i IV planuje wybrać 4 wykonawców zaś w części II – 2, w pozostałych po 1. Zamawiający informuje, iż w części I, II i IV dopuszcza składanie ofert częściowych a jeden wykonawca nie może ubiegać się o udzielenie zamówienia w całej części.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z SEJI OTWARCIA OFERT

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 1.02.2018 r.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz - informatyka

Formularz - języki obce

Formularz - matematyka

Formularz - przedmioty przyrodnicze

Formularz - dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Formularz - dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych

Formularz - dla nauczycieli akademickich szkoły wyższej kształcącej nauczycieli

Formularz - dla dyrektorów szkół

Formularz - dla dyrektorów/wicedyrektorów placówki doskonalenia nauczycieli

Formularz - dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego, zajmujących się problematyką oświaty

Formularz - dla wizytatorów kuratorium oświaty

Formularz - dla przedstawicieli pracodawców i/lub przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców

 

 

 

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 09.01.2018 12:29
Publikacja ostatniej zmiany: 06.02.2018 14:52
Dokument oglądany razy: 1539