Eksperci ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 150/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-05-09 10:00:00

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych.  Zadaniem ekspertów będzie w szczególności prowadzenie spotkań konsultacyjnych online oraz udzielanie wsparcia pracownikom SCWEW w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: monika.dobrowolska@ore.edu.pl do dnia 9 maja 2022 r. do godziny 10.00. W temacie wiadomości należy wpisać: „Ekspert do spraw konsultacji specjalistycznych SCWEW”

Załączniki: