Dostawa zestawów klocków edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę usługi obejmującą dostawę zestawów klocków edukacyjnych (typu lego, cobi  lub inne równoważne, tj. małe klocki plastikowe – z ewentualnymi elementami z innych materiałów np. gumowe, kauczukowe – pozwalające na budowę, konstrukcję różnych modeli lub mechanizmów oraz spełniające wymagania zawarte w niniejszym SOPZ) (ponad 1000 elementów) wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne). Dostawa zestawów do siedziby Zamawiającego odbędzie się zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zestawy klocków edukacyjnych powinny być nowe i zapakowane w kartonowym pudełku o wymiarach ok. 120x30x20 cm lub zbliżonym. Do zestawów powinny być  załączone rzepy dual lock ok. 1m łącznej długości, służące do zamocowania poszczególnych modeli na specjalnej macie turniejowej lub na innych powierzchniach.  

Wyceny proszę przesyłać na adres e- mail wskazany poniżej do dnia 19.05.2023 r. do godziny 15:00.

Bartłomiej Wierzchowiak, tel. 669-598-267, e-mail: bartlomiej.wierzchowiak@ore.edu.pl