To jest post archiwalny z dnia: 22 grudnia 2022, 18:38,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Diagnozy i Współpracy

Materiały

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 lutego 2022 r. W sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. realizacji projektu pozakonkursowego “Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.