To jest post archiwalny z dnia: 5 lutego 2024, 15:10,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Zamówienie na komputery przenośne 2w1 w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia na komputery przenośne 2w1 w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt. wraz z dostawą do 12 szkół podstawowych na terenie Polski, wskazanych przez Zamawiającego na etapie podpisywania umowy.

Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanego Formularza szacowania wartości zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia, na adres e-mail: joanna.wojtynska@ore.edu.pl i anna.langowska@ore.edu.pl.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2024 r. do godziny 12:00.