To jest post archiwalny z dnia: 31 października 2023, 16:22,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wyłonienie 5 trenerów, którzy poprowadzą spotkania z przedstawicielami przedszkoli, szkół i placówek specjalnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” przewiduje wyłonienie 5 trenerów, którzy poprowadzą spotkania
z przedstawicielami przedszkoli, szkół i placówek specjalnych zainteresowanymi realizacją zadań w zakresie specjalistycznego wsparcia z wykorzystaniem zasobów wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 12.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Sylwia Herod pod numerem telefonu: (22) 570 83 53