To jest post archiwalny z dnia: 31 sierpnia 2021, 15:01,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Weryfikacja merytoryczna i dydaktyczna oraz odbiór przez eksperta ds. kształcenia zawodowego 141 informacji zawodoznawczych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie na załączonym wzorze (Załącznik 1) do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów  związanych z wykonaniem niżej opisanych zadań w terminie do 06.09.2021 na adres mailowy: katarzyna.slawinska@ore.edu.pl

Celem niniejszego szacowania jest uzyskanie informacji na temat kosztu usługi weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej oraz odbioru 141 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacji w załącznikach.

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Załącznik 1. Formularz szacowania wartości zamówienia
  3. Załącznik 2. Lista 141 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których powstaną informacje zawodoznawcze