To jest post archiwalny z dnia: 2 sierpnia 2022, 14:29,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawierających programy kursów umiejętności zawodowych

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.25.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy: art. 132 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore