To jest post archiwalny z dnia: 27 marca 2024, 10:51,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.2.2024 – wyłonienie Wykonawcy do organizacji: Łącznie 10 szkoleń 2-dniowych w Warszawie (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.2.2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
Termin składania ofert: 2024-04-08 09:00:00

Wyłonienie Wykonawcy do organizacji: Łącznie 10 szkoleń 2-dniowych w Warszawie, w tym 8 szkoleń 2-dniowych każde maksymalnie dla 100 osób oraz 2 szkoleń 2-dniowych, każde maksymalnie dla 25 osób.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore