To jest post archiwalny z dnia: 23 kwietnia 2021, 09:56,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Szczegółowe programy szkoleń dla liderów oraz kadry SCWEW

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 76/W/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-04-30 12:00:00

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zlecenie wykonania szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zwanych dalej SCWEW, tj. scenariuszy zajęć oraz materiałów dodatkowych. Na podstawie opracowanych programów zostaną zrealizowane szkolenia on-line z wykorzystaniem opracowanych materiałów. Zakres szkoleń obejmuje zagadnienia szczegółowo opisane w ramowych programach szkoleń (załącznik do zapytania ofertowego).

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl do 30.04.2021 r. do godz. 12.00 W temacie wiadomości należy wpisać: Szczegółowe programy szkoleń dla liderów oraz kadry SCWEW.

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia
  3. Wzór umowy
  4. Ramowy program szkoleń dla kadry SCWEW
  5. Protokół i harmonogram
  6. Standardy przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1