To jest post archiwalny z dnia: 29 listopada 2022, 14:13,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 404/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-12-09 16:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: świadczenie powszechnych usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania, na adres e-mail: teresa.kurek@ore.edu.pl

Do oferty należy załączyć wpis do rejestru operatorów pocztowych o którym mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U.2020.1041 ze zm.).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2022 r. do godziny 16.00.