To jest post archiwalny z dnia: 4 sierpnia 2023, 16:19,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usługi w zakresie redakcji i korekty językowej oraz opracowania graficznego materiałów merytorycznych dotyczących modelu funkcjonowania SCWEW

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 279/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-07-26 12:00:00

Przedmiotem zamówienia jest redakcja i korekta językowa oraz opracowanie graficzne materiałów merytorycznych dotyczących dotyczycących modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) z zachowaniem standardów WCAG 2.1 na poziomie AA, które będzie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zwanego dalej Projektem, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia Opracowane materiały dotyczą modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) i będą wykorzystywane w działaniach dedykowanych kadrze tworzonych SCWEW oraz nauczycielom placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem, w tym przedszkoli/szkół objętych wsparciem SCWEW. Przygotowane materiały zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Więcej informacji o zamówieniu znajduje się na jego stronie w Bazie Konkurencyjności.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej