To jest post archiwalny z dnia: 2 maja 2023, 14:38,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usługi trenerskiej – przeprowadzenie szkoleń dla pracowników PPP w projekcie “Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP”

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 178/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-05-10 10:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi trenerskiej w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zamówienie obejmuje prowadzenie szkoleń z następujących obszarów:
I obszar:

  • Moduł B – szkolenia on-line z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej służącej do oceny w obszarze poznawczym (KAPP).

II obszar:

  • szkolenia on-line z zakresu funkcjonalności baterii diagnostycznej służącej do oceny w obszarze poznawczym (KAPP).

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2023 r. do godz. 10.00. W tytule maila należy wpisać: TRENER do SZKOLEŃ ON-LINE DLA PPP.