To jest post archiwalny z dnia: 16 grudnia 2022, 09:50,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usługi trenerskiej prowadzenia szkoleń uzupełniających dla liderów i kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: realizację usługi trenerskiej prowadzenia szkoleń uzupełniających dla liderów i kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Zamówienie obejmuje 7 szkoleń, każde w 2 grupach do 25 osób, z następujących obszarów:

  1. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych.
  2. Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia.
  3. Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?
  4. Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny.
  5. Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.
  6. Współnauczanie – co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej.
  7. Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: dariusz.dabek@ore.edu.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2022 r.