To jest post archiwalny z dnia: 3 października 2022, 12:10,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Realizacja usług ekspertów pozaoświatowych do spraw konsultacji specjalistycznych, mających udzielać konsultacji specjalistycznych online w formie wykładu/prelekcji z dyskusją

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usług ekspertów pozaoświatowych do spraw konsultacji specjalistycznych, mających udzielać konsultacji specjalistycznych online w formie wykładu/prelekcji z dyskusją, we wskazanych przez Zamawiającego zakresach tematycznych, pracownikom Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w ramach działania sieci współpracy i samokształcenia.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Szacowanie należy przesłać do 10 października 2022 r. na adres e-maildariusz.dabek@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Eksperci pozaoświatowi.