To jest post archiwalny z dnia: 22 sierpnia 2023, 13:29,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Przygotowanie wykładów w formie nagrania audiowizualnego wraz z prezentacją multimedialną

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia obejmującego przygotowanie wykładów w formie nagrania audiowizualnego wraz z prezentacją multimedialną udostępnianych uczestnikom spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 na adres mailowy: izabella.kaczynska@ore.edu.pl.

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Izabella Kaczyńska pod numerem telefonu: (22) 57 08 334 w. 134