To jest post archiwalny z dnia: 11 marca 2021, 11:14,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz dla kadry SCWEW

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów i kadry SCWEW w ramach projektu “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów i kadry SCWEW w ramach projektu “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 15.03.2021 r. na adres mailowy:  agnieszka.pietryka@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego opisu.

Więcej informacji w załącznikach: