To jest post archiwalny z dnia: 17 września 2021, 14:35,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Przeprowadzenie badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez 12 nauczycieli-badaczy wśród łącznie 180 uczniów. Działanie związane jest z realizacją zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Termin przesyłania szacowań to 24.09.2021 r. na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje w załącznikach: