To jest post archiwalny z dnia: 14 czerwca 2023, 10:21,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z realizacji działań w projekcie pozakonkursowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wycenę prosimy przesłać do dnia 16.06.2023 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – ewaluacja.