To jest post archiwalny z dnia: 6 grudnia 2023, 08:24,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Projekty UE FERS (2021-2027)

Projekty aktualnie realizowane:

    1. Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracyOkres realizacji: wrzesień 2023 r. – sierpień 2025 r.
      Głównym celem Projektu jest popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako wnioskodawca projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  Priorytet FERS.01 Umiejętności, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji, zgodnie  z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.