To jest post archiwalny z dnia: 24 maja 2023, 15:45,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Projekty UE FERS (2021-2027)

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako wnioskodawca projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  Priorytet FERS.01 Umiejętności, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji, zgodnie  z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.

Ogłoszenie o naborze na Partnera – Cyfrowy rozwój