To jest post archiwalny z dnia: 9 lipca 2024, 09:10,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Organizacja działań oraz zapewnienie zespołu ekspertów dla przygotowania przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW w 4 regionach

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia dotyczącego usługi w zakresie organizacji działań oraz zapewnienia zespołu ekspertów dla przygotowania przedszkoli, szkół i placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW w 4 regionach.

W załączeniu przekazane są niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 16 lipca 2024 do godz. 12.00 na adres mailowy: justyna.ilczuk@ore.edu.pl

Informacji w zakresie  szacowania wartości niniejszego zamówienia udziela pani Justyna Ilczuk  pod numerem telefonu: 22 570 83 56.