To jest post archiwalny z dnia: 14 września 2021, 15:58,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu przez zespół ekspertów rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami, kadrami edukacji włączającej i instytucjami ochrony zdrowia na potrzeby realizacji działań pilotażowych projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Zamawiający planuje zatrudnienie 2 osób.

Termin przesyłania wycen to 17.09.2021r. na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia