To jest post archiwalny z dnia: 12 maja 2021, 11:24,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 2 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla:

  1. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  2. pracowników placówek doskonalenia nauczycieli

w ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–202.

Wycenę proszę przesłać na załączonych formularzach, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do 17 maja 2021 r. wpisując w temacie wiadomości: „Ramówki i pakiety szkoleń ”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia nr 1
  3. Formularz szacowania wartości zamówienia nr 2