To jest post archiwalny z dnia: 20 maja 2021, 12:18,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie projektu monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur i narzędzi i opracowania raportów

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić Wykonawcę do opracowania projektu monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur i narzędzi i opracowania raportów.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 27 maja 2021 r. na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – formularz szacowania