To jest post archiwalny z dnia: 10 lipca 2023, 15:54,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 270/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-07-19 23:59:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby. Usługa realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-02 z dnia 29.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: ewa.broma-bak@ore.edu.pl, w terminie do dnia 19 lipca 2023 r. do godziny 23:59. W tytule maila należy wpisać: ekspert ds monitorowania.