To jest post archiwalny z dnia: 4 marca 2022, 13:09,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert do spraw konsultacji specjalistycznych

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie jednej godziny dydaktycznej konsultacji online dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączając (SCWEW).

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: monika.dobrowolska@ore.edu.pl do dnia 14 marca 2022 r. do godz. 10.00. W temacie wiadomości należy wpisać: „Szacowanie – Eksperci ds. konsultacji specjalistycznych”.

Więcej informacji w załącznikach: