To jest post archiwalny z dnia: 8 lipca 2021, 15:19,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert do spraw konsultacji dla SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić eksperta do spraw konsultacji dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – tj. planowanych do utworzenia w ramach działań projektowych jednostek systemu oświaty.

Konsultacjami będą objęte wszystkie nowo powstałe (nie mniej niż 16 SCWEW) Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Zamawiający przewiduje objęcie konsultacjami przez jednego eksperta nie więcej niż trzech placówek.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 12 lipca 2021 r. na adres mailowy: anna.przybysz@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego poniżej formularza – załącznik nr 1.

Załączniki:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – formularz szacowania wartości zamówienia