To jest post archiwalny z dnia: 8 lutego 2022, 10:20,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 43/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-02-17 23:59:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW. Usługa realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na adres:
ewa.broma-bak@ore.edu.pl, w terminie do dnia 17 lutego 2022 r. do godziny 23:59.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy