To jest post archiwalny z dnia: 14 stycznia 2021, 14:33,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.50.2020 Weryfikacja/recenzja i odbiór programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: mechanik motocyklowy w ramach branży motoryzacyjnej.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.50.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-01-14 09:00:00

WA-ZUZP.2611.50.2020 Weryfikacja/recenzja i odbiór programu nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodu: mechanik motocyklowy w ramach branży motoryzacyjnej.

29.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

29.12.2020 – Zał. nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia

29.12.2020 – Załącznik nr 1 do OPZ – Ramowe kryteria oceny programów nauczania (…)

29.12.2020 – Zał. nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór Umowy

29.12.2020 – Załącznik nr 3 – 6 do Ogłoszenia o zamówieniu

29.12.2020 – Załącznik nr 3 – 6 do Ogłoszenia o zamówieniu – wersja edytowalna

14.01.2021 – Informacja z otwarcia ofert